با این روش ملایم شورای هماهنگی راه سبز به هیچ جا نمی رسیم

حالا باید بشینیم تا سال بعد سالگرد 22 خرداد راهپیمایی سکوت جسته گریخته انجام بدهیم ؟! یعنی اعتراض های دیگر نیست ؟ چرا اعلام شعار نویسی همگانی نمی کنید بر روی اسکناس و در و دیوار ؟ چرا در هفته یک شب را برای بر پشتبام ها رفتن اعلام نمی کنید برای فریاد آزادی خواهی ؟ چرا از فرصت نماز جمعه برای راهپیمایی استفاده نمی کنید مثل سوری ها ؟ هدف نماز خواندن پشت سر امام جماعت دانشگاه تهران که نیست هدف تظاهرات است اگر جمعیت زیادی شروع به حرکت بسوی دانشگاه تهران کند با متصل شدن مردم به هم جمعیت زیادی شکل میگیرد که میشود به تظاهرات تبدیلش کرد و برای حکومت هم برخورد بسیار مشکل و هزینه زا است . ! ما یکبار باید بیایم به خیابان تکلیف را مشخص کنیم باید از فرصت تابستان و طولانی بودن طول روز استفاده کنیم و گرنه با این روش ره بجایی نمی بریم اگر می خواهیم راهپیمایی نکنیم باید اعتراض های دیگر کنیم و اگر می خواهیم راهپیمایی کنیم باید جامع و کامل و پیوسته کنیم

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s