تاسف باید خرد بحال کسانی که گمان می کنند از زیر عبای خاتمی میتوان به دمکراسی رسید

 

خاتمی بهشت و آرمانش همان مدینه فاضله است  که خود گفت .  خاتمی هیچ چیز نیست جز یک  ترسوی  فرصت  سوز ,  به نوعی  مسبب  حال و روز امروز ما خاتمی است که دوران ریاست جمهوری  را به بله قربان گویی گذراند و از پشتیبانی ما استفاده نکرد . تا  آنجا که در حادثه ی کوی دانشگاه آقای منتظری نامه ی به ایشان نوشت و گفت ” حداقل انتظار  از شما معذرت خواهی  و یا استعفا از پیشگاه ملت بود چون از حقوقشان دفاع نکردید ”  خاتمی یک ترسوی بزرگ است  که هیچ بویی از سیاست  و رشادت نبرده  بهترین کاری که میتوان برایش در نظر گرفت همان مسوول کتابخانه بودن است و نه چیز دیگر ! کسانی هم که گمان می کنند از زیر عبای خاتمی به  آزادی و دمکراسی می رسند باید به حالشان تاسف که نه  گریست , هزاران هزار بار هم گریست . آزموده را آزمودن خطا  است

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s