مردم ایران اگر قرار بود جلوی کوتا گران بایستند همان 28 مرداد جلوی کودتای شاه می ایستادند

تو گویی ما هم از پدرانمان این بی تفاوتی را به ارٍث برده ایم ما  آنها را مزمت میکنیم که پشت  دکتر مصدق و یارانش را خالی کردنند و شاه هر چه خواست با آنها کرد و مردم هیچ دم نیامدند ! من الان سرم را از شرم به زیر می افکنم چون چیزی برای گفتن ندارم همان راه را داریم ادامه می دهیم . شرم سارم شرم سار

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s