احمدی نژاد با سکوتش گفت خامنه ای در جریان طرح ترور است

 احمدی نژاد با سکوتش توپ را به زمین خامنه ای و اطرافیان انداخته و می خواهد بگوید مسوولیت سیاست های خارجی با خامنه ای است در این دو روز همه به سفارش بیت خامنه ای موضع گرفته اند و با فحاشی به امریکا بقولی دست پیش را گرفتند تا پس نیفتند . ولی سکوت احمدی تژاد آن هم در باره موضوع مهمی در این سطح میتواند رویارویی احمدی نژاد و خامنه ای را به وضوح نمایان کند هر چند بالاخره با فشار احمدی نژاد موضع خواهد گرفت ولی با این کار مهر تاییدی بر صحت این موضوع که خامنه ای و سپاه قدس این ترور را ترتیب داده اند زد و دست کم اونها در بطن جریان قرار داد.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s