!درحالی که در تهران یک مرکز خرید یا یک هتل درست حسابی نداریم 800 میلیارد صرف ساخت مقبره فاطمه در نجف میشود

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران، 70 درصد هزینه ساخت «صحن  فاطمه زهرا» با برآورد هزینه 800 میلیارد تومان را تقبل کرد . این رقم جدای میلیاردها تومان خرج شده برای دیگر قبور امامان شیعه در عراق است  در این حال حکومت ایران ساخت یک بیمارستان با تجهیزات کامل را در شهر نجف شروع کرده  همه ی این موارد به کنار_ میلیاردها تومانی هم که توسط قشر بعضا سنتی جامعه برای زیارت به عراق سرازیر میشود هم ماجرای است . در صورتی که در شهر تهران یک مرکز خرید نیست یا  یک هتل که استانداردهای روز هتل داری دنیا را داشته باشد . کافی است سری به دبی بزنید جایی که تعداد هتل هایش به مرز دوهزار رسیده آن هم هتل هایی با کیفیت  و استاندارد بالا در صورتی که در تهران اصلا هتلی نداریم هتل استقلال یا آزادی هم مال زمان شاه است و از لحاظ  سرویس دهی و امکانات باعث شرم ایران و شهر بزرگی مثل تهران است .

افسوس و صد افسوس که هزاران سال از دنیا عقب افتاده ایم  دنیای که با تکیه بر علم و دانش  رو به  سوی پیشرفت و تکنولوژی دارد انوقت این وضع حکومت ما است آن هم وضع مردم که آرمان و آرزو و هدف خود را در قبر اعراب هزاران سال پیش جستجو میکنند

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “!درحالی که در تهران یک مرکز خرید یا یک هتل درست حسابی نداریم 800 میلیارد صرف ساخت مقبره فاطمه در نجف میشود

  1. Ali

    احمق لا اقل برو بفهم که حضرت زهر ا علیها السلام مقبره شناخته شده ندارد نه در نجف نه جای دیگر

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s