!صدام دیکتاتور خونخوار و پلید بود ولی آمریکا و متحدانش به دروغ به عراق حمله کردنند

هنوز هم  دنیا منتظر این است که آمریکا و متحدانش مدارک و شواهد حمله به عراق را نشان دهند و بگویند حمله ی ما به عراق همانطور که در بوق و کرنا کرده بودیم که صدام سلاح های کشتار جمعی دارد و دارای انبارهای مواد شیمیایی است که امنیت  منطقه و دنیا را بخطر می اندازد و ما باید جلویش را بگیریم  امروز نزدیک به ده سال از آن ماجرا می گذرد و کدام انسان عاقلی است که نداند آمریکا و متخدانش به دروغ به عراق حمله کردنند تا به منافع خود برسند آنچه مرا مجاب کرد تا این چند سطر را بنویسم این نکته بود  اگر آنچه را امروز اعراب بی هویت و حسود منطقه , اسراییل و امریکا در مورد بر نامه هسته ای رژیم  می گویند و دنبال می کنند حکایت است برنامه کثیفی است برای کشورمان و رسیدن به منافع و اهداف خودشان , می خواهند افکار عمومی را قبل از حمله آماده کنند همانطور که در مورد عراق کردنند با جو رسانه ای و دلایل واهی و دروغ ! ما دل خوشی از خامنه ای دیکتاتور و رژیم ستم کار فعلی    نداریم  ولی نباید بخاطر ترس از سقوط اینقدر از جلوی پشت بام عقب عقب برویم تا از انور بام بیفتیم پایین  _ باید بهوش باشیم

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s