! به پشتوانه همین بالاترین تحریم انتخابات را فراگیر میکنیم

تحریم انتخابات فرمایشی وطیفه ی ملی ما است . بخاطر خودت و کشورت و هموطنان مظلومت که  در زندانهای سرد و تاریک مورد تجاوز قرار گرفتند و جان خودشان رو از دست دادنددر این نمایش شرکت نکن و دیگران را هم تشویق و آگاه کن به این کار

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s