! سناریو تکمیل شده، نمایندها و ریس مجلس انتخاب شده اند فقط چند تا گوسفند می خواهند پای صندق رای برای نمایش

درصد شرکت مردم را همان طور که بارها خودشان گفته اند بین شصت تا شصد و پنج درصد اعلام خواهند کرد نماینده ها و ریس مجلس فرمایشی خیلی وقت جلوتر انتخاب شده اند فقط چند تا گوسفند می خواهند بجلوی صندق رای برای فیلم و عکس تا سناریو را تکمیل کنند پیام تبریک خامنه ای هم آماده است تا بلافاصله بعد از نمایش خوانده شود .  حال انتخاب با تو است می خواهی آدم باش  و در این فیلم مسخره شرکت نکن یا گوسفند باش و شرکت کن

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s