!جناب سید علی! در همان سطحی که قذافی سقط شد شما هم خواهی شد

به چند صد نفر آدم بی سواد جیره خوار  مجیز گو که همیشه پای سخنرانی هایت از این جا به آنجا  با تو می آیند تا سیاه لشکر پای منبرت باشند دل خوش نکن ! قذافی هم  که خود را را امیر مومنان می نامید از این آدم ها در اطرافش بسیار بود ولی با اولین بمب نیروهای ناتو خبری از ایشان نبود! آنجا که از لوله فاضلاب مولایشان را بیرون کشیدن و با خفت و خواری به درک فرستادنش یک نفر از اینانی که پای منبرش شعار می دادند نبود تا دست کم بگذارد اربابش را محترمانه تر بکشند .  تردیدی ندارم سرنوشت شما هم اینطور خواهد شد واین درس تاریخ است شدت تنفر از شما به حدی است که انسانی مثل من که تحمل دیدن سربریدن یک مرغ را ندارم حاضر اگر شما در اختیارم بودید براحتی  شما را بقتل برسانم تا این تنفر درونم از شما خاموش شود و آرام بگیرم ! آیا سال دیگر شما باز هم عید نوروز را با جیره خواران  در قید حیات خواهی بود ؟!  بدا به حالت

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “!جناب سید علی! در همان سطحی که قذافی سقط شد شما هم خواهی شد

  1. ظلم ظالم بر سر اولاد ظالم میرود

    سوگند بخدا ضحاک خامنه ای که پستان بشری ها و هدی ها را خواهم برید…
    وبه جای نان و آب …آب نمک بهوی خواهم داد…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s