شخصی به اسم میرحسین موسوی می شناسید

  از دیدن عکسش هم شرم سار میشوم، شرم بر من، شرم بر ما که فراموش کاریم، اتحاد نداریم ، ترسو هستیم و منافع فردی را به گروهی ترجیح میدهیم، ای نفرین برما

Advertisements

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “شخصی به اسم میرحسین موسوی می شناسید

  1. man

    نه من شرمسار نستم چون او نیز دست پرورده همین رزیم است اگه بر فرض مهال پیروز هم بود باز همین اش بودو همین کاسه

  2. برو بابا میر حسین میر حسین را انداختی که چی بگی درسته کهمن طرفدار اینا نیستم اما ریدن تو هیکلتون نه طرفدار شما م نه اینا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s