سخنرانی علی گدا زیر تصویر سه متری خودش در اجلاس نم یک رکورد در بین دیکتاتورهای دیوانه است

قذافی با آن همه توهم و دیوانگی که داشت این کار رو نکرده هر چند که مجسمه بجای تصویر درست کرد از دید آخوندها مجسمه حرام است  پس رو آوردند به تصویر خودشون بجای مجسمه-! از اتوبانهای تهران گرفته تا ورزشگاه ها تا ادارات و قهوه خانه ها همه جا تصویر خامنه ای متوهم دیوانه همراه با خمینی ملعون است مشخص نیست ما تا کی بایدچهره تهوع آور این زالوهای آدم خوار رو ببینیم ؟!

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.