بمناسبت خارج شدن سازمان از لیست تروریستی مسعود و مریم تصمیم گرفتند یک بار دیگر ازدواج کنند

بنام آنکه عشق را آفرید!!  بعد از آنکه ما ده ها هزار نفر را بکشتن دادیم و شدیم مثل یک کهنه کثافت در دست وزارت اطلاعات تا بوسیله ما هر بلا و انگی را در طول این سی سال به مردم ایران بزند و مردم را سرکوب کنند مردم را کشتند گفتند مجاهدین بمب گذاشتند که البته ما هم بمب میگذاشتیم  وحال با توجه به اینکه ریس جمهور منتخب مسعود خوشحال از خروج از لیست تروریستی آمریکاست و به راحتی میتواند به آنجا سفر کند ما تصمیم گرفتیم یک بار دیگر به مناسبت این موفقیت بزرگ ازدواج کنیم و از همین جا به شما قول میدهیم تا دوهفته در هجله خواهیم بود

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s