ای ملت نادان! آنکه باید برایش بر سر بکوبید ستار بهشتی است نه حسین ابن عرب

 دسته عزاداری  را که امشب دیدم  آهی کشیدم و با خودم گفتم با این ملت نادان به کجا می خواهیم برسیم….!

Advertisements

5 Comments

Filed under Uncategorized

5 responses to “ای ملت نادان! آنکه باید برایش بر سر بکوبید ستار بهشتی است نه حسین ابن عرب

 1. Reza

  ستاربا دست و چشم بسته زیر مشت ولگد 4-5 نفر مظلوم کشته شد یا حسین در جنگ مردانه تن به تن شکست خورد.
  با شمشیر تن به تن نه 10 نفر به 1 نفر

 2. ebi

  اين ملت نادان حقشون اينه كه اسراعيل بمبارونشون كنه برسوندشون به همون حسين بن عليشون

 3. Reza

  یزید آنقدر مرد بود که جنگ مردانه را زیر پا نزاره و 1000 نفر رو به جنگ 72 نفر نفرسته.
  نفر به نفر
  حال کدام مظومتر بودند و به حال چه کسی باید گریست
  ای ملت نادان! آنکه باید برایش بر سر بکوبید ستار بهشتی است نه حسین ابن عرب
  ای ملت بیگانه پرست ! آنکه باید برایش بر سر بکوبید ستار بهشتی است نه حسین ابن عرب
  ای ملت بی غیرت و هویت! آنکه باید برایش بر سر بکوبید ستار بهشتی است نه حسین ابن عرب

  • داریوش

   متاسفم بگویم در ایران ملتی وجود ندارد آنچه که هست دسته های مردمان هستند که هیچ نوع ارتباط و وابستگی بین آنان نیست به همین دلیل باید تجزیه شود تا قومیت ها بتوانند ملت های کوچکتری بسازند.

 4. علي

  اي واي در ماه محرم ابنچنين حرفهاي بد