!.. بر میگردم آبادان

بالاخره بعد از پنج سال کار در تهران شرکت نفت موافقت کرد به آبادان شهر با صفای خودم بر گردم  دو روز پیش برگه پایان ماموریتم ابلاغ شد و تا قبل از پایان بهمن ماه به شهر باصفای خودم آبادان باز می گردم در این پنج سال دوستان خوبی در تهران پیدا کردم تهران شهر خوبی است  ولی به نظرم صفای شهرستان را ندارد اینجا آدم احساس تنهایی عجیبی میکند ولی آنجا انگار هم دل و همفکر زیاد داری نمی دانم من اینطور فکر میکنم شاید هم اینطور نباشد . به هر حال تجربه خوبی بود هر چند که اوایل خیلی سخت بود ولی عادت شد . برف هم دیدم در این مدت که خودش دنیای است . نمی دانم تا بهمن برف خواهد آمد یا نه ولی دوست دارم شاید برای آخرین بار باز هم برف را ببینم . حس خوبی دارم آبادان کشور خوبی است به قول ما آبادانی ها دنیا آبادانه اصلا آبادان برزیلته کااا _ ایی که گفتم لاف نمی زنم ها !! واقعیتیه کاکا 🙂  این آخرین مطلبم هست فکر کنم دیگه تا یه مدت خیلی طولانی نتوانم چیزی تو وبلاگ بنویسم آنجا خیلی مشغول خواهم بود!  به امید دیدار تو  کشور آبادان خومون

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.